hlavní strana        ceník
Pro začínající podnikatele je připravena 50 % sleva z fakturované ceny po dobu prvních 3 měsíců od zahájení podnikání.
Klient je vždy měsíčně upozorněn na skutečnosti, které byly zpracováním zjištěny.
Největší četnosti se těší: 2x proplacená stejná faktura, neúmyslné nezaplacení odvodů na sociální a zdravotní pojištění, nedodání dokladů hrazených bankou nebo zaplacená větší částka než fakturovaná.

Základní ceník, nejsme plátci DPH:

Daňová evidence:

Malý rozsah    do 150 dokladů/rok                         500 - 800 Kč/měsíc
Střední rozsah do 500 dokladů/rok                         1 000 - 2 300 Kč/měsíc
                           do 900 dokladů/rok                         2 350 – 2 900 Kč/měsíc
Větší rozsah     do 2 000 dokladů/rok                      2 950 – 5 000 Kč/měsíc
                           do 3 600 dokladů/rok                      5 100 – 6 600 Kč/měsíc
                           do 4 600 dokladů/rok                      750 – 8 050 Kč/měsíc
                           nad 4 600 dokladů                           20 Kč/řádek
cena obsahuje měsíční závěrku
doklad pořízený sumárně     10 Kč/doklad
Inventarizace, roční závěrka v daňové evidenci   800 – 2 000 Kč dle rozsahu

Účetnictví:
Zpracování účetnictví                                           21 Kč/řádek
Měsíční závěrka                                                     300 – 700Kč/měsíčně
Doklad pořízený sumárně                                    10 Kč/doklad
Inventarizace, roční závěrka v účetnictví          1 000 – 5 000 Kč

Mzdy:
Zpracování mzdy pro 1 zaměstnance                150 – 210 Kč/zaměstnance dle rozsahu
Zpracování DPP                                                      55 Kč/zaměstnance
ELDP                                                                          55 Kč/zaměstnance
Roční závěrka mezd                                               100 Kč/zaměstnance

DPH:
Přiznání k dani z přidané hodnoty                      500 Kč/přiznání

Silniční daň:
Přiznání k silniční dani – do 3 vozidel                500 Kč/přiznání
Za další vozidlo                                                       150 Kč/vozidlo

Ostaní:
Přiznání k dani z příjmů fyzických osob 500 – 5 000 Kč/přiznání dle rozsahu
Přiznání k dani z příjmů právnických osob 1 000 – 7 000 Kč/přiznání dle rozsahu
Zpracování přehledu na OSSZ a VZP 200 – 500 Kč/přehled dle rozsahu
Souhrnné hlášení 200 Kč/hlášení
Vyúčtování ze závislé činnosti zaměstnanců 800 Kč/vyúčtování
Vyúčtování srážkové daně zaměstnanců 400 Kč/vyúčtování

Pro rok 2011 platí tyto ceny pro daňová tvrzení obdobně.